logo-BP

Paci, paci, pacičky

75 min., 52 min., ČR/Island/USA
režie: Kateřina Hager, producenti: Jeffrey Brown, Kateřina Hager

Jen málo témat dokáže podnítit tak žhavou debatu jako výchova dětí. Mezi zvláště sporné pak patří otázka, jak dlouho má matka, a zdali výhradně matka, zůstat s dítětem doma na rodičovské dovolené.

Je od ženy sobecké a nepřirozené vrátit se do zaměstnání, když má doma jen pár týdnů staré dítě? Jsou naopak léta strávená na „mateřské“ prohřeškem vůči principům feminismu? Mohou otcové nahradit matky v pečovatelské roli? Měli bychom je k tomu motivovat např. „otcovskou kvótou“, která je dnes běžná ve Skandinávii?

PattyCake

Tento dokumentární film, který je natáčen v ČR, USA a na Islandu, nabídne unikátní vhled do reality tří rodin s malým dítětem, jejichž životy a rodičovské strategie jsou formovány velmi odlišnými společenskými normami a institucionálním nastavením rané péče o dítě v zemi, kde žijí. Film sleduje všechny tři rodiny po dobu dvou let od narození dítěte a odhaluje osobní příběhy i perspektivy jejich členů, avšak současně otevírá i velmi aktuální debatu na téma rané péče o dítě a genderové rovnoprávnosti v dnešním světě.